திருமண செய்திகள் வடிவம்

posted Dec 5, 2011, 3:44 AM by மூத்தாக்குறிச்சி கிராமம்   [ updated Jun 23, 2012, 1:18 PM by மூத்தாக்குறிச்சி கிராமம் ]

திருமண செய்திகள் அனுப்ப வேண்டிய மின்னஞ்சல் முகவரி: 

news@moothakurichi.com

திருமண செய்திகள் அனுப்பும் வடிவம்:

மணமகன் அல்லது மணமகள் மூத்தாக்குறிச்சி கிராமத்தை சேர்ந்தவராக இருக்க வேண்டும்.

தலைப்பு:  மணமகன் பெற்றோர் இல்ல திருமணம் (மணமகன் 
மூத்தாக்குறிச்சி கிராமத்தை சேர்ந்தவராக இருந்தால்)
அல்லது
தலைப்பு:  மணமகள் பெற்றோர் இல்ல திருமணம் (மணமகன் வேறு கிராமத்தை சேர்ந்தவராக இருந்தால்)

அவசிய தகவல்:

திருமண தேதி மற்றும் நேரம்:
திருமணம் நடக்கும் இடம் அல்லது நாடு பற்றிய விவரம்:

(பெண் அழைப்பு நிகழ்ச்சி வீடாக இல்லாமல் வேறு இடமாக இருந்தால்)
பெண் அழைப்பு இடம்: 

(வரவேற்ப்பு தனி நிகழ்ச்சியாக இருந்தால்)
வரவேற்ப்பு தேதி மற்றும் நேரம்:
வரவேற்ப்பு நடக்கும் இடம் அல்லது நாடு பற்றிய விபரம்:

மணமகன் பெயர்:
மணமகன் வீட்டின்/ஊரின் பெயர்:
மணமகன்  பெற்றோர் பெயர்:
மணமகன் தொழில் விபரம் (இருந்தால்):

மணமகள் பெயர்:
மணமகள்  வீட்டின்/ஊரின் பெயர்:
மணமகள்  பெற்றோர் பெயர்:
மணமகள் தொழில் விபரம் (இருந்தால்):

முசுகுந்த திருமண வரன்கள் பதிவு செய்ய:

http://matrimony.musugundan.com

மணமக்களுக்கு இணைய குழுவின் திருமண வாழ்த்துக்கள்.

தகவல் உதவி: உங்கள் பெயர்

நிழற்படம்:

திருமண பத்திரிக்கை மேவிய படம் இருந்தால்.
   (மஞ்சள் பத்திரிக்கை இருந்தால், அதற்க்கு முதலிடம் கொடுக்கவும்)
மணமகன் மணமகள் அவர்களின் நிழற்படம் மற்றும் குடும்பத்தாரின் நிழற்படங்கள் இருந்தால் அனுப்பவும்.

உங்கள் திருமண தகவல்களை உங்கள் பெயருடன் கூடிய புதிய இனைய முகவரில் பதிவு செய்யப்படும்
   www.moothakurichi.com/---weds---  

அனுப்பும் தகவல்கள், சரி பார்த்தபின் இணைய தளத்தில் பதிவு செய்யப்படும்.
Comments