முகூர்த்த ஓலை படிவம்

posted Dec 5, 2011, 3:40 AM by மூத்தாக்குறிச்சி கிராமம்   [ updated Dec 5, 2011, 3:50 AM by மூத்தாக்குறிச்சி கிராமம் ]

முகூர்த்த ஓலை செய்திகள் அனுப்ப வேண்டிய மின்னஞ்சல் முகவரி: 

news@moothakurichi.com

முகூர்த்த ஓலை செய்திகள் அனுப்பும் வடிவம்:

மண உறுதி செய்யப்பட்ட ஆண் அல்லது பெண் மூத்தாக்குறிச்சி கிராமத்தை சேர்ந்தவராக இருக்க வேண்டும்.

தலைப்பு:  மண உறுதி செய்யப்பட்ட பெண் பெற்றோர் முகூர்த்த ஓலை அழைப்பு (மண உறுதி செய்யப்பட்ட பெண் மூத்தாக்குறிச்சி கிராமத்தை சேர்ந்தவராக இருந்தால்)
அல்லது
தலைப்பு: மண உறுதி செய்யப்பட்ட ஆண் பெற்றோர் முகூர்த்த ஓலை அழைப்பு  (மண உறுதி செய்யப்பட்ட ஆண் வேறு கிராமத்தை சேர்ந்தவராக இருந்தால்)

அவசிய தகவல்:

முகூர்த்த ஓலை தேதி மற்றும் நேரம்:
முகூர்த்த ஓலை எழுதும் இடம் அல்லது நாடு பற்றிய விவரம்:

மண உறுதி செய்யப்பட்ட ஆண் பற்றிய விபரம்:
பெயர்:
கல்வி:
வீட்டின்/ஊரின் பெயர்:
பெற்றோர் பெயர்:
தொழில் விபரம் (இருந்தால்):

மண உறுதி செய்யப்பட்ட பெண் பற்றிய விபரம்:
பெயர்:
கல்வி:
வீட்டின்/ஊரின் பெயர்:
பெற்றோர் பெயர்:
தொழில் விபரம் (இருந்தால்):

முகூர்த்த ஓலை நிகழ்ச்சி இனிதே நடக்க மூத்தாக்குறிச்சி இணைய குழுவின் வாழ்த்துக்கள்.
Comments