இரங்கல் செய்திகள் அனுப்பும் வடிவம்:

posted Dec 5, 2011, 3:39 AM by மூத்தாக்குறிச்சி கிராமம்   [ updated Dec 13, 2011, 6:30 AM by மூத்தாக்குறிச்சி கிராமம் ]

அனுப்ப வேண்டிய மின்னஞ்சல் முகவரி:

news@moothakurichi.com

இரங்கல் செய்திகள் அனுப்பும் வடிவம்:

தலைப்பு: {தெரு} {வீட்டின் பெயர்}  {இறந்தவர் பெயர்}  காலமானார்

அவசிய தகவல்:

இறந்தவர் பெயர்:
வீட்டின் பெயர்:
வயது(தோராயமாக): 
இறந்த இடம் அல்லது நாடு பற்றிய விவரம்:
இரங்கல் அனுதாபங்களுக்கு தொலை தொடர்பு எண்:
இறந்தவர்களின் நெருங்கிய சொந்தகாரர்கள் பெயரும் அவர்களின் உறவு முறையும்:

உறவு முறைகளின் அடுக்கு வரிசை உறவு தொடங்கிய காலம் கொண்டு இருக்க வேண்டும்.

மேலும் தகவல் இருந்தால்:

இறந்த நபர், கிராமம் பெருமை அடையும் அளவுக்கு ஏதேனும் செய்தாரா:
ஆம் என்றால், அவர் செய்தது என்ன? மக்களுக்கு அவை எவ்வாறு பயன்பட்டது?

இறந்தவரின் சரிதம்:

அனுப்பும் தகவல்கள், சரி பார்த்தபின் இரங்கல் செய்திகள் இணைய தளத்தில் பதிவு செய்யப்படும்.

 


Comments