பஞ்சாயத்து அலுவலகம்

posted Dec 12, 2011, 1:53 AM by மூத்தாக்குறிச்சி கிராமம்   [ updated Dec 18, 2011, 8:35 PM by மூத்தாக்குறிச்சி கிராமம் ]
மறைந்த திரு வா.வீ .நாராயணன்  அவர்கள் நன்கொடையாய் வழங்கிய நிலம்தான் தற்போது அமைந்துள்ள மூத்தாக்குறிச்சி கிராமம் பஞ்சாயத்து அலுவலகம்
Comments