மூத்தாக்குறிச்சி அரசு தொடக்கப்பள்ளி

posted May 30, 2012, 10:48 PM by மூத்தாக்குறிச்சி கிராமம்   [ updated May 30, 2012, 10:52 PM ]
திரு .கலையரசன் ஆதிராஜ் :

நம் ஊரில் உள்ள அரசு தொடக்கப்பள்ளி..
ஆனால் இன்று நமது பள்ளியை மூடுகின்ற சூழ்நிலை
shared via  : moothakurichi facebook Group

Comments