பஞ்சாயத்து அலுவலகம்

posted Nov 23, 2011, 12:48 AM by மூத்தாக்குறிச்சி கிராமம்
மறைந்த திரு வா.வீ .நாராயணன்  அவர்கள் நன்கொடையாய் வழங்கிய நிலம்தான் தற்போது அமைந்துள்ள மூத்தாக்குறிச்சி கிராமம் பஞ்சாயத்து அலுவலகம் .
Comments