புள்ளிவிபரங்கள்

கிராமத்தில் 90 % மக்கள் படிப்பறிவு பெற்றவர்கள்.
                                                            
                    பெரும்பாலானோர் :
இங்கிலாந்து, 
கனடா, 
        அமெரிக்கா,
         நியூசிலந்து, 
ஜப்பான், 
    சிங்கப்பூர், 
                        மலேசியா மற்றும் 
                                                    அரபு நாடுகளிள்       வசிக்கின்றனர்.

                                   

Comments