போக்குவரத்து

சென்னையிலிருந்து எங்கள் கிராமத்தை வந்து அடைய :
அரசு பேருந்துகள் சென்னை - பட்டுக்கோட்டை

தடம் எண்புறப்படுமிடம் சேருமிடம்வழி புறப்படும் நேரம்  (சென்னை )
332-UDசென்னை  கோயம்பேடு பட்டுக்கோட்டை மூத்தாக்குறிச்சி            07:45   இரவு 
332-Sசென்னை  கோயம்பேடு பட்டுக்கோட்டை மூத்தாக்குறிச்சி10:00 இரவு      
336-Vசென்னை  கோயம்பேடு பேராவூரணி மூத்தாக்குறிச்சி09:00 இரவு             
 
பட்டுக்கோட்டை  -சென்னை  : விரைவு பேருந்துகள் 
தடம் எண்புறப்படுமிடம்                           சேருமிடம்வழி

புறப்படும் நேரம்

 (பட்டுக்கோட்டை  )

332-UDபட்டுக்கோட்டை சென்னை  கோயம்பேடு மூத்தாக்குறிச்சி08:00  காலை           
242-R,D,L,C,D சோழன் பட்டுக்கோட்டை சென்னை  கோயம்பேடு மதுக்கூர்09:15   காலை                       
332-UDபட்டுக்கொட்டை சென்னை  கோயம்பேடு வடசேரி 09:45 இரவு      
332-Sபட்டுக்கோட்டை சென்னை  கோயம்பேடு மூத்தாக்குறிச்சி10:00   இரவு           
336-Vபேராவூரணி சென்னை  கோயம்பேடு மதுக்கூர்10:15   இரவு           

 

முன்பதிவு செய்ய  


 தனியார் சொகுசு பேருந்துகள் : 

வண்டியின் பெயர்புறப்படுமிடம் சேருமிடம்வழி புறப்படும் நேரம் 
விவேகம் சென்னை பட்டுக்கோட்டை மூத்தாக்குறிச்சிகோயம்பேடு  : 09:45    இரவு     
யாஸ்மின் சென்னை பட்டுக்கோட்டை வடசேரி கோயம்பேடு  : 09:45   இரவு             
ரதிமீனா -ACசென்னை பட்டுக்கோட்டை மூத்தாக்குறிச்சிகோயம்பேடு  : 09:45   இரவு     
ரவி  பாலா சென்னை பட்டுக்கோட்டை மதுக்கூர் கோயம்பேடு  : 09:45   இரவு     
பட்டுக்கோட்டை
விவேகம் பட்டுக்கோட்டை சென்னை வடசேரி பட்டுக்கோட்டை   : 09:30 இரவு                       
யாஸ்மின் பட்டுக்கோட்டை சென்னை மூத்தாக்குறிச்சிபட்டுக்கோட்டை : 09:30   இரவு           
ரதிமீனா-ACபட்டுக்கோட்டை சென்னை வடசேரி பட்டுக்கோட்டை  09:45    இரவு                  
ரவி பாலா பட்டுக்கோட்டை சென்னை மதுக்கூர்பட்டுக்கோட்டை : 09:45  இரவு             
 

முன்பதிவு செய்ய 

பட்டுக்கோட்டை - மூத்தாக்குறிச்சி:

அரசு பேருந்து 

1.  பேருந்து  எண்: 7 ,21  (பட்டுகோட்டைலிருந்து  திருமக்கோட்டை வரை)
2.  பேருந்துஎண்: 341 (பட்டுகோட்டைலிருந்து காடந்தகுடி வரை)

3.20,35,34 ,451D,451A,451E.

மற்றும் பட்டுக்கோட்டை -மதுக்கூர் வழியாக செல்லும் அனைத்து பேருந்துகளும் செல்லும் .தொடர்வண்டிகள் விபரம் :
எழும்பூரிலிருந்து புறப்படும் வண்டிகள்

தொடர்வண்டி எண்:தொடர்வண்டி பெயர்புறப்படும் சேருமிடம்புறப்படும் நேரம் Getdown AtVia
6177ராக்போர்ட்   Expஎழும்பூர்கும்பகோணம்  /திருச்சி 10:30  இரவு     தஞ்சாவூர்  /கும்பகோணம்  திருச்சி 
2635வைகை  Expஎழும்பூர்மதுரை 12:25 மதியம் அரியலூர்   -
2605பல்லவன்  Expஎழும்பூர்திருச்சி 03:30 மாலை அரியலூர்   -
 

 
தொடர்வண்டி  சேருமிடம் :  
தொடர்வண்டி பெயர்   
சேரும்   நேரம்               
சேருமிடம்
ராக்போர்ட்   Exp05:10 காலை                 எழும்பூர்
பல்லவன்   Exp12:00 மதியம் எழும்பூர்
வைகை  Exp02:40 மதியம் எழும்பூர்

 

 


 

 

Comments