கருப்பூர் கிராமம் - http://www.karuppur.com/

posted Aug 28, 2012, 4:12 AM by மூத்தாக்குறிச்சி கிராமம்   [ updated Aug 28, 2012, 4:12 AM ]
நமது மூத்தாக்குறிச்சி கிராமத்திற்கு வடக்கு திசையில் அமைந்திருக்கும் கிராமமான கருப்பூர் அதன் இணைய தளத்தை நேற்று தொடங்கியது.

கருப்பூர் இணைய சுட்டி: http://www.karuppur.com/
தகவல் தெரிவித்த கருப்பூர் இணைய குழு நண்பர்களுக்கு நன்றியினை தெரிவித்து கொள்கிறோம் !!!!
Comments