மூத்தாக்குறிச்சி ஊராட்சி கண்டியங்காடு கிராமம்

posted Jan 31, 2015, 5:54 AM by மூத்தாக்குறிச்சி கிராமம்   [ updated Jan 31, 2015, 5:57 AM ]
மூத்தாக்குறிச்சி ஊராட்சி கண்டியங்காடு பகுதியில் உபரி நிதியில் ரூபாய் 2.50 லட்சத்தில் கட்டப்பட்டுள்ள புதிய மினி டேங் .நன்றி - பிரபு ஸ்ரீனிவாசன்
Comments