துளசியாம் வீடு திருமதி.சந்திரம் அவர்கள்

posted Apr 15, 2012, 11:18 PM by மூத்தாக்குறிச்சி கிராமம்   [ updated Jun 6, 2012, 8:25 AM ]
மேற்கு  தெரு  துளசியாம் வீடு திரு.அழகப்பன் , திரு.சற்குணம் , திரு.பஞ்சாசரம் ,திரு.கருணாநிதி அவர்களின் தாயாருமான திருமதி.சமுத்திரம் அவர்கள்   புதன் கிழமை   04/04/2012 அன்று இயற்கை எய்தினார் .

இறந்தவர் பெயர் துளசியாம் வீடு .திருமதி.சந்திரம் அவர்கள்
நாள் :  04/04/2012 
இறந்த இடம் அல்லது நாடு பற்றிய விவரம்: மூத்தாக்குறிச்சி
இறுதிச் சடங்கு நாள்  04/04/2012  
இறந்தவர்களின் நெருங்கிய சொந்தகாரர்கள் பெயரும் அவர்களின் உறவு
முறையும்
 :  திரு.அழகப்பன்,திரு . சற்குணம் ,திரு .பஞ்சாசரம் ,திரு .கருணாநிதி  ஆகியோரின் தாயார்  .

இணைய குழு அக்குடும்பத்திற்கு ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்து கொள்கிறது.: 
Comments