காரியாம்வீடு திருமதி.காந்திமதி நடேசன் அவர்கள்

posted Apr 29, 2013, 6:51 AM by மூத்தாக்குறிச்சி கிராமம்
காரியாம்வீடு திரு. நடேசன் அவர்களின் மனைவியுமான திருமதி.காந்திமதி அவர்கள் வெள்ளிகிழமை 26/04/2013 அன்று இயற்கை எய்தினார் .

இறந்தவர் பெயர் : திருமதி.காந்திமதி அவர்கள்

நாள் :26/04/2013
இறந்த இடம் அல்லது நாடு பற்றிய விவரம்: மூத்தாக்குறிச்சி
இறுதிச் சடங்கு நாள் : 26/04/2013

இறந்தவர்களின் நெருங்கிய சொந்தகாரர்கள் பெயரும் அவர்களின் உறவு
முறையும் : .திரு. நடேசன் அவர்களின் மனைவி

இணைய குழு அக்குடும்பத்திற்கு ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்து கொள்கிறது.
Comments