செல்வன் P.சிலம்பரசன் அவர்கள்

posted Nov 23, 2011, 12:55 AM by மூத்தாக்குறிச்சி கிராமம்   [ updated Dec 4, 2011, 3:35 AM by மூத்தாக்குறிச்சி கிராமம் ]
 திரு பூபதி அவர்களின்  புதல்வன் திரு.P.சிலம்பரசன் அவர்கள்  வெள்ளிகிழமை 03/06/2011 அன்று இயற்கை எய்தினார்

இறந்தவர்பெயர் : திரு. P.சிலம்பரசன் 
நாள் :03/06/2011
இறந்த இடம் அல்லது நாடு பற்றிய விவரம்: சென்னை 
இறுதிச் சடங்கு நாள் : 05/06/2011
இறந்தவர்களின் நெருங்கிய சொந்தகாரர்கள் பெயரும் அவர்களின் உறவு முறையும் : திரு பூபதி  அவர்களின் புதல்வன் .

இணைய குழு அக்குடும்பத்திற்கு ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்து கொள்கிறது.
Comments