நன்றி
                                                                                                                                                                  
முதல் பக்கம் முதல் நாங்கள் முழங்கிய முக்கியமான நிகழ்வுகளையும் முழுமையான தகவல்களை இத்தளத்தின் மூலமாக நீங்கள் அறிந்தமைக்கு நன்றி !!! 


இத்தளம் உருவாக உறுதுணையாக இருந்த அனைத்து மூத்தாக்குறிச்சி நண்பர்களுக்கும் மற்றும் உறவினர்களுக்கு , மூத்தாக்குறிச்சி இணைய குழுவின் சார்பாக நன்றியினை தெரிவித்து கொள்கிறோம் !!!!

மேலும் தகவல்களுக்கு   news@moothakurichi.com மின் அஞ்சல் மூலம் தொடர்புக்கொள்ளுங்கள் .
உங்கள் விருப்பங்களை மூத்தாக்குறிச்சி குழுமத்தில் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.


-------
மூத்தாக்குறிச்சி கிராம இணையகுழு நண்பர்கள் .

Comments