எப்படி நமது மூத்தாக்குறிச்சி குழுமத்தில் இணைந்து தகவல் பகிர்ந்து கொள்வது ?

இந்த இணைப்பை சொடுக்கவும் .

 பின்னர் உங்களது (gmail id  & password ) டைப் செய்து நமது குழுமத்தில்  கிராம சந்தாதாராக இணையுங்கள் . 
 ( click -> new post  button to post a new message ) நீங்கள் குழுமத்தில் பதிவு செய்யும் தகவல்கள் நமது தளத்திலும்  http://www.moothakurichi.com/groups  நீங்கள் காணலாம் .


உங்களது பெயரை டைப் செய்த பின்பு ( join this group ) இணைப்பை சொடுக்கவும் .

( new post ) என்ற இணைப்பை சொடுக்கி உங்களது தகவலை பகிந்து கொள்ளுங்கள் :ஒரு நிமிடங்களுக்கு பின் நீங்கள் பதிவு செய்யும் தகவல்கள் நமது தளத்தில் பதிவாகிவிடும் . 


நமது கிராம தளத்தில் http://www.moothakurichi.com/groups new topic என்ற இணைப்பை சொடுக்கி உங்களது தகவலை நமது இணையத்திலையே நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் .Comments