ரெ மலர்வண்ணன்

posted Apr 14, 2013, 7:02 AM by மூத்தாக்குறிச்சி கிராமம்
அன்புடையீர்
மூத்தாக்குறிச்சி ஊர் தகவல் பரிமாற்ற முயற்சிக்கு பாராட்டுகள்! ஆக்கங்கள் மென்மேலும் வளர வாழ்த்துகள்! சரியான தகவல்களைப் பரிமாறிக்கொள்ளும் சமூகமே வளரும்.

இவற்றில் ஈடுபடும் நபர்களுக்கு நான் சொல்லிக்கொள்வதாவது:
"அருமையான செயலிது. தளராது செயல்புரியுங்கள். உங்கள் செயல்கள் பாராட்டுக்குறியன. கூட்டு நிர்வாகயியல் நுட்பங்களைக் கடைபிடித்து, ஒளிவுமறைவு இல்லா (Transparent) பாணியில் திறந்த மனத்துடன் கூடி
ச்செயல்படுவோர்க்கு ஆகாதது உண்டோ!"

தற்பொழுது, என்பங்கு பயனாளர் மட்டுமே.

நன்றி,
ரெ மலர்வண்ணன்
Comments