பதிப்புரிமை

பதிப்புரிமை © 2011 மூத்தாக்குறிச்சி. அனைத்து உரிமைகளும் கையிருப்பில் கொண்டது.
உருவாக்கம் மற்றும் மேலாண்மை மூத்தாக்குறிச்சி கிராமம்.

இந்த இணையதளத்திலோ மற்றும் மூத்தாக்குறிச்சி கிராமத்தின் துணை இணைய தளங்களிலோ உள்ள தவகல்களை அனுமதியின்றி எவ்வடிவத்திலும்  பயன்படுத்த கூடாது. அப்படி பயன்படுத்த நேரிட்டால் எங்களுடைய எழுத்து மூலமான அனுமதி அவசியம்.

@ Domain server  registration :

இணையதளம் பதிவு செய்யப்பட்டவரின் பெயர் ( Registered By ) :

                                             முருகேசன் தம்பிஅய்யன் ( Murugasan thambiayyan ) ,
                                                            மூத்தாக்குறிச்சி  @ web hosting server registration :

இணையதள உருவாக்கம் ( Website Created and maintained By ) : 

                                               அருணகிரி மெய்கண்டநாதன் (Arunakiri Meikandanathan ) ,
                                                             மூத்தாக்குறிச்சி  இந்த இணைய தளம் கூகிள் தொழில் நுட்ப உதவியுடன் உருவாக்கப்பட்டது.
அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை.
 Comments