தொடர்பு கொள்ள 
இந்த இணைய தளம் மூத்தாக்குறிச்சி கிராம நிர்வாகத்தால் இயக்கபடுவதில்லை. 

இணைய தளம் சம்பந்தமாக தொடர்புகொள்ள:

மூத்தாக்குறிச்சி கிராம குழுமத்தை தொடர்பு கொள்ள,
moothakurichi@googlegroups.com என்ற மின்னஞ்சலை அணுகவும்.

மற்ற அனைத்து தொடர்புகளுக்கும் கீழ்க்கண்ட மின்னஞ்சல் முகவரியை அணுகவும்,தகவல் தர அழைக்க வேண்டிய தொலைபேசி எண்:
+919840798621
+918951147778


கிராம நிர்வாக தொடர்புகளுக்கு:
 
மூத்தாக்குறிச்சி  கிராம பஞ்சாயத்து,
மூத்தாக்குறிச்சி  அஞ்சல் ,
நாட்டுசாலை  வழி,
தஞ்சாவூர் மாவட்டம்
தமிழ்நாடு, இந்தியா - 614 906---
பணிவன்புடன்,
மூத்தாக்குறிச்சி கிராம இணையகுழு நண்பர்கள் .
moothakurichi  village  
moothakurichi  
village   moothakurichi village   moothakurichi  moothakurichi  village    moothakurichi  village   moothakurichi village    moothakurichi  moothakurichi  village   
moothakurichi village   moothakurichi  village    moothakurichi moothakurichi   village    moothakurichi village   moothakurichi  village    moothakurichi village     moothakurichi village    moothakurichi   village    moothakurichi village   moothakurichi  village    moothakurichi village 

                                                 

Comments