மூத்தாக்குறிச்சி ஊராட்சியில் விலையில்லா ஆடுகள் .

posted Feb 16, 2015, 12:46 AM by மூத்தாக்குறிச்சி கிராமம்   [ updated Feb 16, 2015, 12:47 AM ]
இன்று 16.02.15 : மூத்தாக்குறிச்சி ஊராட்சியில் விலையில்லா ஆடுகள் . ஒன்றிய தலைவர் திரு துரை .செந்தில் அவர்கள் வழங்கிய போது எடுத்தப்படம்.


நன்றி - பிரபு ஸ்ரீனிவாசன்,


Comments