மூத்தாக்குறிச்சி இணையதளத்திற்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம்மூத்தாக்குறிச்சியின் முகப்பான இந்த இணையதள வாசல் வந்து அடைந்ததில் முழு் மகிழ்ச்சி ,மூத்தாக்குறிச்சி சம்பந்தமான அனைத்து தகவல்கள் தரும் ஒரே இடமாக இந்த இணையம் விளங்குகிறது.  மூத்தாக்குறிச்சி பற்றிய முத்தான மற்றும் முக்கியமான நிகழ்வுகளையும் ,செய்திகளையும் அவ்வப்போது முழங்குவது தான் இந்த இணையதளம்.
    

மூத்தாக்குறிச்சி கிராமம் , மதுக்கூர் ஒன்றியம் , பட்டுக்கோட்டை நகராட்சி , தஞ்சாவூர் மாவட்டம் , தமிழ்நாடு மாநிலம் ,  இந்தியா  என்ற அமைப்பில் அமையப்பெற்ற எழில்மிகு கிராமமாகும் .

கிராமத்தின் தேவைகள், அன்றாட செய்திகள் , தினசரி நிகழ்ச்சிகள் போன்ற பல்வேறு கிராமத்தின் செய்திகளை பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம்.

மூத்தாக்குறிச்சி அரசு உயர்நிலைப்பள்ளியின் இணையம் :
                                                                       ghs.moothakurichi.com
http://groups.google.com/group/moothakurichi?hl=en
மூத்தாக்குறிச்சியின் கிராம சந்தாதாராக சேருங்கள்
கிராமம் முன்னேற
உதவி புரியுங்கள்
மூத்தாக்குறிச்சி குழுவை பாருங்கள  
எப்படி நமது மூத்தாக்குறிச்சி குழுமத்தில் இணைந்து தகவல் பகிர்ந்து கொள்வது ? 


கடைசியாக தகவல்கள் மாற்றப்பட்ட நாள் : 01/01/2020 (DD/MM/YYYY)
மணி:காலை 09.30 AM IST 
துவக்கநாள்: கர ஆண்டு ஆனி 25, ஞாயிறு .10.07.2011 (DD/MM/YYYY) ,மணி :காலை:06.30AM IST

                                          இணைய    பார்வையாளர்களின்  எண்ணிக்கை :
Tracker

                   

moothakurichi  village  moothakurichi  village   moothakurichi village   moothakurichi  moothakurichi  village    moothakurichi  village   moothakurichi village                moothakurichi  moothakurichi  village   moothakurichi village   moothakurichi  village    moothakurichi moothakurichi   village    moothakurichi village   moothakurichi  village    moothakurichi village     moothakurichi village    moothakurichi   village    moothakurichi village   moothakurichi  village    moothakurichi village